Przedsiębiorcy       
Oferta dla przedsiębiorstw

Podstawową ofertą dla przedsiębiorstw jest prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego lub pomocniczego. Do rachunku oferowana jest międzynarodowa karta płatnicza Visa Business, Mastercard, a także elektroniczny dostęp do rachunku poprzez usługę Banku internetowego, a także dostęp do usługi Informacja SMS.

W ramach oferty depozytowej, Bank udostępnia założenie lokat terminowych.

Wydatki związane z działalnością bieżącą przedsiębiorcy, Bank może sfinansować z wykorzystaniem jednego z wielu produktów kredytowych. Należy tu wymienić kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne.

Przedsięwzięcia współfinansowane z Unii Europejskiej mogą zostać sfinansowane przez Bank w ramach kredytu inwestycyjnego pomostowego. 

W Banku przedsiębiorcy mogą dokonać rozliczeń z zagranicą. Podstawowymi operacjami są tutaj wypłaty za granicę i z zagranicy.
 

  • Rozliczeniowe rachunki bankowe
  • Depozyty
  • Kredyty
  • Gwarancje bankowe
  • Karty płatnicze
  • Internetowy system I-Bank
  • Informacja SMS
  • Rozliczenia zagraniczne
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1