Aktualności       
Bank Spółdzielczy w Głownie
25

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Głownie.
BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy przyjazną i profesjonalną obsługę.

 <  1  2  [3]  >    >> Stanowisko banków w związku z reaktywacją wytycznych EBA – jednolite zasady oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

11 stycznia 2021 r.

Utrzymująca się pandemia koronawirusa dotyka nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania kolejnych narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego, także w Polsce.

Stanowisko banków polskich wypracowane w tej sprawie pod patronatem Związku Banków Polskich, tj. moratorium pozaustawowe, prezentujemy TUTAJ.

Obejmuje ono dalsze narzędzia pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.  Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy – także klienci Banku Spółdzielczego w Głownie, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek do 15 marca 2021 roku, tak aby Bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 roku.Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

Mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom, uprawnionym do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz podmiotom prowadzącym działalność rolniczą.

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Głownie umożliwia klientom instytucjonalnym odłożenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na 9 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków), z uwzględnieniem okresów odroczenia na podstawie dotychczas stosowanych przez Bank moratoriów.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z Bankiem: nr telefonu 609 519 371 oraz przesłać uproszczony wniosek wraz z projekcją finansową na 2021 rok na dedykowaną skrzynkę mailową Banku: wniosek@bs-glowno.com.pl.


Po otrzymaniu wniosku i dokumentów Bank skontaktuje się z klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia.

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w przypadku zawieszenia spłat.

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
WNIOSEK o zawarcie Aneksu 


Projekcja finansowa na 2021 rok

Projekcja finansowa - mikro-, mały, średni przedsiębiorcy.

Projekcja finansowa – rolnik.

Projekcja finansowa - duży przedsiębiorca.Klienci Banku Spółdzielczego w Głownie mogą już składać wnioski

o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0

 

Bank Spółdzielczy w Głownie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości:

  • Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna jest od liczby pracowników i spadku obrotów.

  • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą do 70% ich start.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Banku Spółdzielczego w Głownie. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in.
z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 będą dostępne się na stronie www.pfr.pl
Płać kartą Visa i wygraj nawet 10 000 zł na zakupy w Lidlu!

Weź udział w świątecznej loterii, bo do wygrania są wyjątkowe nagrody: 4 x 10.000 zł oraz 12 x 1.000 zł do wydania w Lidlu!

Dodaj swoją kartę Visa do aplikacji Lidl Plus i zarejestruj ją na stronie www.lidl.pl/visa. Im więcej razy zapłacisz przy użyciu Lidl Pay, tym większą masz szansę na wygraną.

Dowiedz się więcej na www.lidl.pl/visa. Loteria trwa do 24 grudnia 2020 r.

Nie masz jeszcze karty Visa? Zapytaj w naszym Banku!

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1